Strategia 2022 - 2031

TALOYHTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2022-2031

PÄÄMÄÄRÄNÄ ON OLLA

Viihtyisä, turvallinen, esteetön ja yhteisöllinen kotitalo kaikenikäisille asukkaille

Hyvä sijoituskohde asuntosijoittajille

Tuottoisa liikepaikka liike- ja toimistovuokralaisille

OHJENUORANA ON KESTÄVÄ TALONPITO

Kiinteistöä hoidetaan ennakoivalla periaatteella; huolehditaan siisteydestä, huolletaan ja korjataan heti vikojen ilmetessä ennen isompia vahinkoja.

Kunnossapidon PTS päivitetään tarpeen mukaan vuosittain kunnossapitotarveselvityksen teon yhteydessä.

Korjaushankkeissa noudatetaan Tampereen kaupungin laatimaa Kalevan alueen rakentamistapaohjetta.

Sähkön hankinnassa painotetaan ilmastonäkökohtia.

Jätteet kierrätetään niin täydellisesti kuin mahdollista

HYVÄ HALLINTO JA TALOUDENPITO

Noudatetaan hyvän ja läpinäkyvän hallinnon periaatteita

Kuullaan asukkaita, osakkaita ja liikevuokralaisia heitä koskevissa asioissa

Tiedotetaan aktiivisesti mm. Hissitiedotteilla, asukkaiden whatsupp-ryhmässä ja internet-sivuilla

Hoitokulut pidetään kurissa hoitamalla mahdollisuuksien mukaan hallintoa ja kiinteistön kunnon valvontaa asukkaiden toimesta

Kilpailutetaan ostetut palvelut tarpeen mukaan riittävän usein

Hoitovastiketta ja vesimaksua korotetaan vain kustannusten nousun mukaisesti.

Kaikkien asukkaiden käytettävissä olevien palvelut (pyykkitupa, sauna) hinnoitellaan edullisiksi.

Rajoitetusti tarjolla olevat palvelut (pysäköinti, autotalli, varasto) hinnoitellaan markkinaehtoisesti mutta kohtuullisesti.

Yhtiön omistamissa asuin- ja liikehuoneistoissa pyritään pitkäaikaisiin vuokrasuhteisiin mm. pitämällä vuokrat markkinaehtoisina mutta kohtuullisina.

KUNNOSSAPITO

Vuosittaisella korjausbudjetilla vähintään ylläpidetään talon kuntoa.

Yhtiön hallinnassa olevat huoneistot pidetään hyvässä kunnossa.

Tulevat suuremmat korjaushankkeet, kuten julkisivuremontti rahoitetaan mahdollisuuksien mukaan säästöillä ja myymällä yhtiön omia huoneistoja.

ESTEETTÖMYYS JA YHTEISÖLLISYYS

Tuetaan ikä-ihmisten selviytymistä kotona toteuttamalla esteetön liikkuminen yhteisissä tiloissa ja opastetaan tarvittaessa asunnon esteettömyyden parantamisessa.

Järjestetään vuosittain ainakin pikkujoulut.

Pidetään yllä talkootoimintaa järjestämällä esimerkiksi kevät- ja syystalkoot pihan siivoamiseksi ja mahdollisia kohdetalkoita rakennusprojekteja varten.

Saneerataan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä tiloja eri tarkoituksiin.

Vapautuviin liikehuoneistoihin pyritään saamaan toimijoita, jotka palvelevat myös talon asukkaita.

Tuetaan asukkaiden omia yhteisiä aktiviteetteja.

Strategian toteutuminen 2020-2021

Yhtiössä suunniteltiin ja toteutettiin vuosina 2019-2022 laaja sähkö- ja energiaremontti. Sähköpääkeskus, mittauskeskus, ryhmäkeskukset, nousujohdot ja huoneistojen sähköjohdot ja -kalusteet on uusittu. Samoin on uusittu antenni- ja atk-kaapelointi ja asuntokohtaiset kotijakamot nykyaikaisiksi. Yhteisten tilojen valaistus on uusittu led-valaisimiin ja liiketunnistimiin perustuvaksi.

Energiaremonttiin kuului kaukolämmön korvaaminen maalämmöllä ja poistoilman lämmön talteenotolla. Hallitus päätti lisäksi aurinkovoinalan rakentamisesta liikesiiven katolle. Näihin toimenpiteisiin anottiin ja saatiin valtion avustusta yhteensä 120 000 euroa. Lisäksi hallitus päätti autotallien varustamisesta sähköautojen latausvalmiudella ja haki tähänkin valtion avustusta, jota on mahdollista saada 35% urakan kustannuksista.-

Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen yhtiö on tehnyt lähes kaiken mahdollisen energian säästämiseksi ja asumisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Jäljellä on lähinnä vain 1990-luvun ikkunoiden vaihto niiden tullessa teknisen käyttöikänsä loppuun.

Viime syksyn ja talven kulutustietojen mukaan yhtiön energiankulutus on pienentynyt kolmasosaan aiemmasta. Tämä vastaa suunnitteluvaiheessa tehtyjä laskelmia. Laskelmat ennustivat energiakustannusten puolittuvan. Sähkön hinnan nousu voi kuitenkin pienentää säästöjä, mutta samalla se tekee aurinkovoimalasta laskelmia kannattavamman.

Maalämpöön kytkettiin myös maaviilennys. Viilennyksen runkoputkisto rakennettiin yhtiön urakkana ja osakkaat hankkivat itse halutessaan viilennyskonvektorit. Yhtiö hankki konvektorit hallinnassaan oleviin asuntoihin. Viilennyksen käyttökustannukset ovat hyvin pienet. Kesäkautena huoneilman lämpöä siirretään ja varastoidaan maalämpökaivoja ympäröivään kallioon, mistä sitä otetaan lämmityskautena takaisin lämmityspattereihin. Siten viilennys parantaa lämmityksen hyötysuhdetta.

Laaja remonttikokonaisuus rahoitetaan 20 vuoden pankkilainalla. Tavoitteena on, että laina voidaan maksaa takaisin pääosin energiakustannusten säästöllä. Vuoden 2022 budjetti pitääkin osakkaiden maksurasituksen ennallaan. Hoitovastiketta pienennetään uutta pääomalainaa vastaavalla määrällä. Näin voitaneen menetellä myös seuraavina vuosina.

Koronapandemia on heikentänyt mahdollisuuksia yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen. Yhteisten tilojen kehittämisessä ei ole edetty. Hallitus pitää tärkeänä niihin panostamista jatkossa. Kevään 2022 asukaskyselyssä tarpeellisimmiksi toimiksi katsottiin sauna-takkaosaston kunnostusta. Sähköremontissa osastoon asennettiin sähkön ryhmäkeskus ja tietoliikenteen kotijakamo, jotka tekevät mahdolliseksi esimerkiksi pienoiskeittiön ja kaapeliTV:n ja atk-pistorasioiden asentamisen. Saunaterassin huopakaton pinnoituksen jälkeen keväällä 2022 on mahdollista parantaa terassin varustelua ja käyttöä.

Asukkaiden yhteisten aktiviteettien järjestämistä pidettiin kyselyssä tarpeellisena. Viime vuosina ne ovat valitettavasti rajoittuneet kevät- ja syystalkoisiin. Yhtiön hallituksen resurssit ovat olleet sidottuna lakisääteisiin hallinnon ja kunnossapidon tehtäviin. Jatkossakin hallituksen ajan vienevät nämä tehtävät. Yhteisöllisten toimintojen lisääminen edellyttänee asukkaiden omaa aktiivisuutta, vapaamuotoisesti tai tarvittaessa asukasyhdistyksen muodossa.